Back

ⓘ Organisatsioonide kategooriad - Rahvusvaheline Looduskaitseliit, Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimistu, Loomade Vabastusrinne, Sponsor ..
                                               

Rahvusvaheline Looduskaitseliit

Rahvusvaheline Looduskaitseliit on riikide, valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide ülemaailmne liit. 2007. aasta algusest on Eesti Rahvusvahelise Looduskaitseliidu liige. Rahvusvahelise Looduskaitseliidu algatusel hakati koostama rahvusvahelisi punaseid raamatuid punaseid nimestikke, liikide ja elupaikade seisundi hinnanguid.

                                               

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimistu

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimistu ehk IUCNi punane nimestik on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu poolt 1963. aastal loodud andmebaas kogu maailma bioloogiliste liikide looduskaitselise seisundi kohta. See on kõige täielikum niisugune andmekogu. Riigid ja organisatsioonid peavad ka konkreetsete riikide ja regioonide ohustatud liikide nimekirju ehk punaseid nimekirju või punaseid raamatuid. IUCNi punane nimestik hindab liikide väljasuremisohtu kindlate kriteeriumide järgi, mis on kõigile liikidele ja piirkondadele ühtsed. Eesmärk on teavitada liikide ohustatusest avalikkust ja p ...

                                               

Loomade Vabastusrinne

Loomade Vabastusrinne on anonüümne liikumine, mis tegutseb loomade vabastamise nimel. Loomade Vabastusrinne võitleb loomkatsete, loomadest liha ja naha tootmise, loomade väärkohtlemise jms vastu. Loomade Vabastusrinde rakukesed töötavad konspireeritult põranda all ja üksteisest sõltumatult. Rakuke võib koosneda ka ühestainsast inimesest. Kuigi Loomade Vabastusrindel puudub faktiline organisatsioon, on olemas Loomade Vabastusrinde Toetajate Grupp Animal Liberation Front Supporters Group, ALFSG, mis rahaliselt ja moraalselt toetab loomaõiguste eest võitlejaid, kes on vangi pandud, olgu nad s ...

                                               

Intellektuaalne kapital

Intellektuaalne kapital on organisatsiooni teadmised, oskused, unikaalsed protsessid ja muud immateriaalsed varad, mida saab kasutada hüvede loomisel. Näiteks ettevõtte puhul võib intellektuaalseks kapitaliks lugeda spetsiifilisi oskusi, informatsiooni, talletatud teadmisi, töötajaid, lojaalseid kliente, koostööpartnereid, intellektuaalset omandit, kaubamärke jne.

                                               

Sponsor

Sponsor ehk toetaja on osaline, kes pakub raha, tooteid ja/või teenuseid, et soodustada mingit ettevõtmist või toetada mõne isiku või organisatsiooni tegevust. Tavaliselt tähendab sponsorlus, et toetaja aitab kaasa selliste teadus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldamisele, mis ei ole tema tegevuse ega selle tulemusega otseselt seotud. Sponsorluse üks põhiline eesmärk on kanda toetatava ettevõtmise, organisatsiooni või üksikisiku positiivne kuvand ja head emotsioonid üle sponsori brändile. Sponsorlus inglise sponsorship on eraettevõtte ja kunstniku, kunstiprojekti või kultuuriasutuse vah ...

                                               

Mittefunktsionaalsed nõuded

Mittefunktsionaalsed nõuded täpsustavad tarkvara ja nõuete projekteerimises kriteeriume, mille alusel hinnatakse süsteemi töökäiku, mitte kindlaid omadusi. Nende vastandid on funktsionaalsed nõuded, mis defineerivad kindlad funktsioonid või käitumised. Plaan mittefunktsionaalseid nõudeid käiku viia asub süsteemiarhitektuuris, mitte süsteemidisainis, nagu see on funktsionaalsete nõuete korral. See on nii, kuna need on tavaliselt arhitektuuriliselt olulised nõuded. Üldjoontes defineerivad funktsionaalsed nõuded, mida süsteem peab tegema, ning mittefunktsionaalsed nõuded defineerivad, milline ...

                                               

Siseaudiitorite Instituut

Siseaudiitorite Instituut on rahvusvaheline kutseliit, mis asutati 1941. aastal. Kutseliidu peakorter asub Ameerika Ühendriikides Floridas. IIA on siseauditi eriala ülemaailmne liit, tunnustatud autoriteet ja juht ning peamine koolitaja. Kutseliidu liikmed töötavad siseauditi, riskijuhtimise, juhtimise, sisekontrolli, infotehnoloogia auditi, hariduse ja turvalisuse valdkonnas.

                                               

Märtsiküüditamine

Märtsiküüditamine oli 1949. aasta 25. märtsist kuni 28. märtsini aset leidnud Nõukogude Liidu võimude korraldatud Eesti elanike massiline vägivaldne ümberasustamine Eestist Venemaale, peamiselt Vene NFSV Siberi piirkonda ja vähesel määral Kasahhi NSV-sse. See oli osa suuremast, kõiki kolme Balti riiki hõlmanud operatsioonist Priboi. See oli Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi massilisim terroritegu Eesti kodanikkonna vastu. Nelja ööpäeva jooksul võeti relvastatud valve alla ja laaditi Siberisse saatmiseks rongidele üle 20 700 inimese, sadu inimesi saadeti hiljem Siberisse järgi ja sadu s ...