Back

ⓘ Loodus - Loodus, Leopold Loodus, Metsik loodus, film, Tauno Loodus, Mihkel Loodus, Loodus, Ralph Waldo Emersoni essee, Ürgorg, Biogaas, Globaalsed ühisvarad ..
                                               

Loodus

Loodus on kõik füüsilised objektid ning nende omadused ja nendevahelised suhted, mis ei ole inimese poolt teadlikult tehtud. Looduse hulka kuulub nii orgaaniline ehk elusloodus kui ka anorgaaniline ehk eluta loodus. Looduses olevaid seaduspärasusi, loogikat uurib teadus. Looduse hulka ei kuulu artefaktid. Uusajal levima hakanud mõistekasutuses vastandatakse loodus kui loomulik substants kultuurile kui tehislikule ehk kunstlikult loodud substantsile. Sellist mõistekasutust leiab tänapäeval põhiliselt populaarteaduslikus kirjanduses. Mõnedes religioossetes käsitlustes vastandatakse loodus ja ...

                                               

Leopold Loodus

Leopold Loodus oli Eesti ja Soome sõjaväelane. Ta lõpetas Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Ta õppis Eesti Vabariigi Sõjakoolis. Alates 1930. aastast teenis ta mereväes. Loodus õppis aastatel 1932-1935 vaheaegadega Soome Meresõjakoolis, 1934. aastal ülendati ta nooremleitnandiks. Teenis allveelaeval "Lembit". 1939. aasta juulis oli ta Sõjavägede Staabi II osakonna ülema käsutuses Saksamaale komandeeritud. 1940. aastal ülendati ta leitnandiks. 1942. aastal siirdus Loodus Soome, kus ta määrati suurtükilaeva "Uusimaa" 1. ohvitseriks. Alates 30. juunist 1944 oli ta suurtükilaeva "Karjala" komandör van ...

                                               

Metsik loodus (film)

Metsik loodus on 2006. aastal filmistuudios C.O.R.E. valminud Ühendriikide arvutianimatsioon. Joonisfilm kestab 94 minutit. Filmi lavastas Steve Williams ja see esilinastus Eestis 22. septembril 2006.

                                               

Tauno Loodus

1998 Hewlett Packard promootor 1997 OÜ Aleksmar müügiesindaja 2010 Zavod BBDO tegevjuht 2002 Event Masters juhataja 2001 Eesti Olümpiakomitee turundusjuht 1998 Eesti Käsipalliliit peasekretär 2019 Event Masters strateegiajuht

                                               

Mihkel Loodus

Mihkel Loodus on eesti tõlkija ja ajakirjanik. Ta lõpetas 1955. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina ning töötas seejärel 1960–1984 ajakirjanikuna Rahva Hääle toimetuses. Aastail 1984–1986 oli ta ajakirja Aja Pulss vanemtoimetaja ning aastail 1986–1992 Loomingu peatoimetaja asetäitja. Mihkel Loodus on tuntud leedu keelest tõlkijana. Ta on tõlkinud Juozas Aputise, Jonas Avyžiuse, Banguolis Balaševičiuse, Alfonsas Bieliauskase, Vytautas Bubnyse, Petras Cvirka, Dalia Dilytė, Romualdas Granauskase, Juozas Grušase, Jurga Ivanauskaitė, Kęstutis Kasp ...

                                               

Loodus (Ralph Waldo Emersoni essee)

Loodus on Ralph Waldo Emersoni kirjutatud essee, mis avaldati trükisena 1836. aastal. Esseega pani Emerson aluse oma transtsendentalistlikule filosoofiale, mis rajaneb ideel looduse tunnetamise täiusest. Transtsendentalism väidab, et loodus on küllastunud jumalikkusest või Jumalast ning seetõttu saab tegelikkust tunnetada loodust uurides. Emerson sai esseeks inspiratsiooni Pariisi loodusloomuuseumit külastades, ta arendas ideid edasi Bostonis peetud loengusarja jooksul ning vormistas need hiljem esseeks. Emerson jagab looduse kasutusvõimalused neljaks: kaup, ilu, keel ja teadus. Need kateg ...

                                               

Ürgorg

Ürgorg on "viimasel jääajal" või enne seda tekkinud lai sügav org, mille on uuristanud jääsulamisvesi liustiku serva lähedal. Ürgorge liigitatakse radiaalseteks ürgorgudeks moodustunud liustiku servaga risti ja marginaalseteks ürgorgudeks moodustunud liustiku servaga rööbiti. Eestis on ürgorge kõige rohkem Lõuna-Eestis.

                                               

Loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia

Loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia on lühend kirjeldamaks rühmitatud akadeemilist valdkonda. Akronüümi LTT kasutatakse tavaliselt hariduspoliitikas ning õppekavade ja teadusvaldkondade kirjeldamiseks. LTT valdkond ehk loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkond hõlmab matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, geoloogia, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tehnikaalad ning nende valdkondadega seotud interdistsiplinaarsed erialad.

                                               

Põhjamaade Nõukogu loodus- ja keskkonnaauhind

Põhjamaade Nõukogu loodus- ja keskkonnaauhind on Põhjamaade Nõukogu iga-aastane auhind, mille eesmärk on suurendada loodus- ja keskkonnakaitsetöö tuntust Põhjamaades. See lisandus teistele Põhjamaade Nõukogu auhindadele 1995. aastal. Loodus- ja keskkonnaauhinda antakse Põhjamaade ettevõttele, organisatsioonile, väljaandele või isikule, kes on teinud midagi silmapaistvat looduse ja ümbritseva keskkonna hüvanguks. Preemia suurus on 350 000 Taani krooni ehk 47 000 eurot. Auhinna saaja selgitatakse kahes voorus, millest esimeses kutsutakse Põhjamaade organisatsioone ja isikuid esitama kandidaa ...

                                               

Biogaas

Biogaas ehk käärimisgaas on suure metaanisisaldusega gaas, mis tekib, kui mikroorganismid taimse ja loomse päritoluga heitmeid anaeroobselt lagundavad. See koosneb peamiselt metaanist CH 4 ja süsinikdioksiidist CO 2, vähesel määral sisaldub biogaasis lämmastikku N 2, divesiniksulfiidi H 2 S ja teisi gaase. Biogaasi toodetakse biolagunevatest materjalidest: loomasõnnikust, reoveesettest, taimse biomassi allikatest, toiduainetööstuse jäätmetest ja muudest biojäätmetest. Levinud on mitme tooraine kooskääritamine suurema produktsiooni saavutamiseks. Lisaks on biogaasi võimalik koguda prügilate ...

                                               

Eesti Loodusturismi Ühing

MTÜ Eesti Loodusturismi Ühing esindab loodusturismiga tegelevaid ettevõtjaid. MTÜ Eesti Loodusturismi Ühing teadvustab Eesti kui loodusriigi tähtsust, säilitab ja parandab selle mainet ning kuvandit. MTÜ asutati 20. veebruaril 2018 Märjamaa rahvamajas ja registreeriti sama aasta 5. märtsil. MTÜ asutasid Eesti loodusturismiga tegelevad ettevõtted ja ettevõtjad: OÜ Viis aastaaega, OÜ Natourest, Naturum OÜ Thea Perm ja Mati Kose, Kumari Reisid OÜ, Sea Kayaking Estonia OÜ, OÜ Estonian Nature, Kaks Hunti OÜ, Urban Pirate OÜ ja Peeter Vissak.

                                               

Globaalsed ühisvarad

Globaalne ühisomand ehk globaalsed ühisvarad on Maa ja selle atmosfääri eluliselt tähtsad osad, mis ei saa kuuluda mitte ühegi isiku ega riigi kontrolli alla ning mida kõik saavad vabalt kasutada. Globaalsed ühisvarad on näiteks õhk, stratosfääri osoon, Antarktika, avameri, avamerekalad, rändlinnud. Kokku umbes 70% maakera pindalast on globaalne ühisomand. Globaalseid ühisvarasid on peetud ammendamatuks, kuid globaalse ületarbimise tulemusel on need loodusvarad hakanud ammenduma või on saastatuse tõttu kasutuskõlbmatuks muutumas.

                                               

Laululinnud

Laululinnud ehk laululised on linnud, kes kuuluvad värvuliste alamseltsi Passeri. Laululindude hulka kuulub ligi 4000 linnuliiki, mis moodustab peaaegu poole kogu Maa linnustikust. Laululinde eristatakse teistest lindudest nende laulukõri kõige täiuslikuma arengu poolest. Uuringute järgi pärinevad kõik laululised Austraaliast. Eestis elab 128 liiki laululinde 23 perekonnast.

                                               

Loodusrekordid

Loodusrekordid on looduse enda tippsaavutused, nagu kõrgeimad tipud, vanimad elusolendid, kõrgeimad puud jne. Regulaarselt kogutakse loodusrekordeid vähestes maailma riikides, näiteks Ameerika Ühendriikides. Eestis kogutakse loodusrekordeid regulaarselt alates 2014. aasta kevadest. Seda teeb vabatahtlikuna Marek Vahula, projekti "Meie loodusrekordid" raames. Rekordid on näiteks 134-aastane ebapärlikarp kui Eesti vanimaks elanud loom, kodumaa kõrgeim tipp Suur Munamägi, vanim hiireviu pesa Neeruti maastikukaitsealal jne. Regulaarselt tutvustatakse Eesti loodusrekordeid alates 2.09.2019. Loo ...

                                               

Loodusturism

Loodusturism on turismi vorm, mis keskendub looduselamuste pakkumisele ja kasutab selleks looduskeskkonda ärilistel eesmärkidel. Loodusturism on kasvav nišiturg ettevõtetele, mis osutavad teenuseid linnu- ja loodusvaatlejatele, ratturitele, mägiratturitele, eri huvidega matkajatele, süstamatkajatele ning loodusfotograafidele. Loodusturism, kui looduskeskkonda kasutav ettevõtlusvorm, peab edukaks toimimiseks tagama loodusväärtuste säilimise. Nõnda on loodusturismi käsitletud kui loodushoidlikku turismi, kuid maailmas on palju näiteid, kus loodusturism on kasvanud massiturismiks ning pole ku ...

                                               

Loodusvarad

Loodusvarad ehk loodusressursid on looduskeskkonna osad, mida inimühiskond olemasoluks vajab ja tootmises kasutab. Võrreldes keskkonnafunktsioonide ja looduskapitaliga on loodusvara mõiste kitsam. Loodusvarad on näiteks kaevandamisväärsed kivimid, mineraalid, vedelikud, gaasid ja orgaanilised ained. Loodusvara on ka vesi eriti põhjavesi, samuti looduslik mets, merekalad, ulukid, teisisõnu kõik see, mida ei ole loonud või teinud inimene, kuid mida kasutatakse majandustegevuses. Seevastu hooldatavad metsad, kalad kalakasvatuses, koduloomad, aga ka haritav maa jm inimhoolduse all kasvav ja ar ...

                                               

Mustrid looduses

Mustrid looduses on nähtavad vormilised korrapärad, mida looduses leidub. Neid mustreid esineb erinevates nähtustes ja objektides ning need võivad olla matemaatiliselt modelleeritavad. Looduslike mustrite hulka kuuluvad sümmeetriad, puud, spiraalid, meandrid, lained, vahud, tesselatsioonid, praod ja triibud. Ka varased kreeka filosoofid Platon, Pythagoras ja Empedokles püüdsid seletada korrapärasusi looduses. 19. sajandil uuris Belgia füüsik Joseph Plateau seebikilesid, mille tulemusel sõnastas ta minimaalpinna mõiste. Saksa bioloog ja kunstnik Ernst Haeckel maalis sadu mereorganisme, et n ...

                                               

Perioodiline protsess

Perioodiline protsess toimub tsüklitena s.t. on teatud ajavahemike järel korduv, seejuures protsess viiakse igas tsüklis lõpuni. Laboratoorsetes kolbides teostatavad reaktsiooni- või destillatsiooniprotsessid on reeglina perioodilised, mis tähendab, et protsess viiakse praktiliselt lõpuni. Tööstuses on perioodiline protsess selline, mis viiakse läbi teatud koguse lähtematerjaliga. Veel 19. sajandil – enne efektiivsete pidevrežiimis töötavate reaktorite väljaarendamist – saadi mitmed eluks olulised saadused perioodiliselt töötavates ahjudes. Näiteks tõrvaajamine, lubjapõletus ja rauasulatus ...

                                               

Pidev protsess

Pidev protsess on ajas katkematult toimuv protsess. Keemiline, füüsikaline või biokeemiline protsess toimub pidevrežiimis, kui lähtematerjal ei ammendu või seda lisandub pidevalt ja samaaegselt toimub produkti tasakaalustatud väljundvool. Pideva protsessi variatsioon on annusprotsess, kui lähtematerjali või mingit komponenti lisatakse süsteemi reaktorisse ajas järgnevate annustena ja vastavalt toimub ka väljavõtt, kusjuures kogu protsess ei katke. Efektiivsust silmas pidades püütakse tööstuslikud protsessid teostada katkematutena. Näiteks kaasaegne rauasulatus või põlevkivi utmine või rekt ...

                                               

Eluta loodus

Eluta loodus on see osa universumist, mis pole bioloogilises mõttes elus. Eluta looduse hulka kuuluvad õhk, vesi ja mineraalid. Seni teadaolevail andmeil esineb elusorganisme vaid Maal. Eluta loodust uurivad astronoomia, geoloogia, meteoroloogia jpt maateadused.

                                               

Elmar Loodus

Elmar Loodus oli eesti haridustegelane. Ta on olnud Põlva Mittetäieliku Keskkooli direktor 1948-1950 ja lühikest aega 1950. aastal loodud Põlva Keskkooli direktor. 1950. aasta novembris edutati ta Põlva Linna RSN Täitevkomitee Haridusosakonna juhatajaks. Ta lõpetas 1953. aastal Tartu Õpetajate Instituudi ja oli seejärel 1953-1956 Tartu I Keskkooli direktor. Loodus on olnud ka Tartu Linna RSN Täitevkomitee Haridusosakonna juhataja, inspektor ja metoodik.

                                               

Maastike mitmekesisus

Maastike mitmekesisus on maastike struktuur, mis hõlmab eelkõige eluta loodust ja mida hinnatakse mitme indikaatoriga. Eesmärk on säilitada võimalikult mitmesuguseid maastikutüüpe ja -mustreid. Haakepunktiks elurikkusega on elupaigad ja kasvukohad, mida maastik pakub.

Rivi (täpsustus)
                                               

Rivi (täpsustus)

Rivi võib olla, kui: Rivi, riviloend ehk Järjekord andmestruktuur - informaatikas andmestruktuur, kus elemente hoitakse järjekorras. Rivi - sõjanduses sõjaväelaste või sõjaväe sõidukite korrapärane paigutus koos tegutsemiseks. "Rivis olemine" - piltlikult oma tavaülesandes töötamine, tegutsemine või toimimine. Rivi tänav - tänav Tallinnas Tondi asumis. Rivi - üldistatuna asjade, elusolendite või nähtuste rida või muu sarnane korrapärane paigutus.