Back

ⓘ Eesti tervishoid - Eesti Arst, Tervishoid, Peeter-Roland Nuiamäe, Helga Pärn, Loori Reinvald, Elmar Rõigas, Samuil Salzmann, Eerik Saarnok, Terviseamet ..
                                               

Eesti Arst

Eesti Arst on aastast 1922 ilmuv teaduslik meditsiiniajakiri. Aastatel 1922–1940 andis ajakirja välja Eesti Arstide Liit ja aastas ilmus 12 numbrit. Aastatel 1941–1944 oli väljaandja Akadeemiline Arstiteaduse Selts ja ajakiri ilmus aperioodiliselt. Sõjajärgsel perioodil väljaandmine katkes. Aastatel 1954–1957 ilmus 6 meditsiiniartiklite kogumikku pealkirjaga Nõukogude Eesti Tervishoid. Aastast 1958 hakkas ilmuma perioodiliselt 6 korda aastas ja kandis nime Nõukogude Eesti Tervishoid. Aastast 1989 kannab praegust pealkirja Eesti Arst. Aastast 2000 ilmub ajakiri 12 korda aastas.

                                               

Tervishoid

Tervishoid on tegevuste kogum, mis hõlmab haiguste ennetust, ravi ja vaevuste leevendamist ning tervise säilitamist nii inimese enda kui ka tervishoiutöötajate poolt.

                                               

Peeter-Roland Nuiamäe

Peeter-Roland Nuiamäe oli talupidaja poeg. 1947. aastal lõpetas Nuiamäe Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkooli, 1953 Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna. 1968. aastal kaitses ta Riia Traumatoloogia ja Ortopeedia TUI-s meditsiinikandidaadi kraadi väitekirjaga "Сравнительная оценка методов лечения сложных повреждений в области голено-стопного сустава". Nuiamäe oli 1953–1963 Kiviõli Haigla kirurg, 1963–1975 Kohtla-Järve I Linnahaigla traumatoloogia osakonna juhataja, 1975–1984 Tartu Riikliku Ülikooli hospitaalkirurgia kateedri dotsent, 1984–1990 traumatoloogia, ortopeedia ja välikirurgia ka ...

                                               

Helga Pärn

Helga Pärn oli teenistuja tütar. Lõpetas 1948 Paide Keskkooli, 1954 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, meditsiinikandidaat 1975, TÜ, väitekiri "Вопросы выявления и эпидемиологии хронических заболеваний желудка." Oli 1954–1958 terapeut Pärnu Linnahaiglas, 1962–1969 Paide Rajoonihaiglas, Tallinna Nõmme Haiglas ja Harjumaa Haiglas, viimases osakonna juhataja, 1969–1977 Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi gastroenteroloogia osakonna nooremteadur, 1977–1989 vanemteadur, 1989–1991 juhtivteadur.

                                               

Loori Reinvald

Loori Reinvald oli teenistujate tütar. Lõpetas 1946 Tallinna 5. Keskkooli, 1962 Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna; meditsiinikandidaat 1970, TRÜ, väitekiri "Antibakteriaalsete I rea preparaatide mõju kopsutuberkuloosihaigete südamele ja veresoonkonnale". Oli 1962–1967 ja 1977–1981 Tallinna Linna Tuberkuloosidispanseri jaoskonna ftisiaater, 1967–1977 Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi pulmonoloogia ja kardioloogia osakonna nooremteadur. Vabariikliku Teadusliku Ftisiaatrite Seltsi liige.

                                               

Elmar Rõigas

Elmar Rõigas oli postiametniku poeg. Lõpetas 1932 Tallinna Linna Poeglaste Reaalgümnaasiumi ja 1940 TÜ arstiteaduskonna; meditsiinikandidaat 1961, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "Meeste urogenitaaltrakti põletikkude trihomonaalsest etioloogiast ". Osales 1944 II maailmasõjas Saksa sõjaväes 6. piirikaitserügemendi arstina. Oli 1940–1944 jaoskonnaarst Surjus ja Pärnus, 1943–1944 Pärnu raehärra, 1945 Pärnumaa tervishoiuosakonna juhataja, edasi dermatoveneroloog Narvas, Kuuda leprosooriumis ja 1950–1957 Tallinna Vabariiklikus Naha- ja Suguhaiguste Dispanseris, 1955 ka Tallinna Kehakultuur ...

                                               

Samuil Salzmann

Samuil Salzmann oli juut ja kaupmehe poeg. Lõpetas 1924 Tartu Vene Eraühisgümnaasiumi, 1934 TÜ arstiteaduskonna, meditsiinikandidaat 1957, TÜ, väitekiri "Пневмокониоз у рабочих сланцевой промышленности". Oli 1934–1937 TÜ 1. sisehaiguste kliiniku arst, 1937–1940 Paide ja Rakvere ühishaigekassade arst ja Rakke jaoskonnaarst, 1940–1941 Rakvere polikliiniku terapeut, 1941–1942 Fergana arst, 1942–1945 Nõukogude armees Eesti Laskurkorpuse sanitaarroodu komandör, 1945–1947 Tallinnas sõjaväearst. 1947–1961 Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi kutsepatoloogilise osakonna noorem- ja ...

                                               

Eerik Saarnok

Eerik Saarnok oli teenistuja poeg. Lõpetas 1949 Tallinna 7. Keskkooli, 1955 TÜ arstiteaduskonna, 1968 Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituudis aspirantuuri, meditsiinikandidaat 1971, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "О лабораторной диагностике вирусов Коксаки А и их выявления в Эстонской ССР". Oli 1955–59 Kohtla-Järve Naha- ja Suguhaiguste Dispanseri dermatoloog-veneroloog, 1959–63 peaarst, 1963–65 Tallinnas Vabariikliku Dermatoveneroloogia Dispanseri laboriarst, 1968–75 Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi enteroviiruste labori ...

                                               

Terviseamet

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsev Eesti riigiamet. Ameti tegevusvaldkonnad on tervishoid, nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus.

                                               

Eesti Gayliit

Eesti Gayliit oli eesti geisid ühendav organisatsioon. Eesti Gayliidu tegevusvaldkonnad on õigus, huvide esindamine ja kaitse; sotsiaalhoolekanne ja tervishoid; harrastus ja ajaviide. Eesti Gayliit asutati 1992. aastal.

                                               

Joosep Reinaru

Joosep Reinaru oli talupidaja poeg. Ta lõpetas 1941 Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja 1952 Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna; meditsiinikandidaat 1961, TÜ, väitekiri "Neerukahjustused reuma, reumatoidse polüartriidi, alaägeda ja ägeda septilise endokardiidi puhul"; meditsiinidoktor 1969, TÜ, väitekiri "Инфекционный гепатит в Эстонской ССР". Osalenud Nõukogude armee võitlejana II maailmasõjas. Oli 1952–58 TÜ hospitaalsisehaiguste kateedri assistent, 1958–1961 Saaremaa Keskhaigla peaarsti asetäitja, 1961–1974 Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituudi ...

                                               

Aasta arst

2016 – Reet Tooming 2007 – Sven Lindström 2009 – Rein Viilu 2003 – Priit Reedik 2015 – Peep Talving 2020 – Alice Lill 2012 – Ilmar Kauri 2004 – Tina Metsar 2017 – Karmen Joller 2018 – Jüri Teras 2008 – Aivar Ehrenberg 2011 – Urve Mardna 2005 – Vello Linnamäe 2019 – Mall Lepiksoo 2002 – Urve Prits 2014 – Andrus Loog 2013 – Alge Vare 2006 – Ilja Lapidus 2010 – Krista Vinkel

                                               

Aasta õde

Aasta õde on Eesti Õdede Liidu antav aunimetus. Esimene aasta õe nimetus anti 2015. aastal. Selle pälvis Tartu Ülikooli Kliinikumi diabeediõde Agnes Anton.

                                               

Abort Eestis

Eestis on naistel õigus aborti teha aastast 1955. Eesti Vabariigis on raseduse katkestamine naise soovil ja ilma meditsiiniliste näidustusteta lubatud kui rasedus on kestnud vähem kui 12 nädalat ehk kuni 11 nädalat ja 6 päeva, loetuna viimase toimunud menstruatsiooni esimesest päevast. Teatud näidustuste olemasolul on võimalik rasedust katkestada ka hiljem, kui rasedus on kestnud vähem kui 22 nädalat ehk 21 nädalat ja 6 päeva. Arvessevõetavad näidustused: rasedus ohustab naise tervist; lootel võib olla raske vaime või füüsiline terviserike; naise haigus takistab lapse kasvatamist; naine on ...

                                               

Eesti Haiglate Liit

Eesti Haiglate Liit on Eesti mittetulundusühing, mis ühendab tervishoiuteenuseid pakkuvaid tööandjaid Eestis. Liit asutati novembris 1994. Liidu peaeesmärk on "liikmete ühiste huvide edendamine tervisevaldkonnas ning koostöö arendamine liikmeks olevate haiglate vahel ning samuti partneritega tervishoiusektoris". Liidus on 23 liiget.

                                               

Eesti Õde

Eesti Õde on aastast 1996 ilmuv Eesti Õdede Liidu ametlik väljaanne. Aastast 2013 ilmub ajakiri 2 korda aastas. Varem ilmus ajakiri 3–5 korda aastas. Eesti Õe eelkäija oli infoleht Õe Sõna, mis ilmus 1991–1995.

                                               

Eestlaste endeemilistest haigustest

"Eestlaste endeemilistest haigustest" on Karl Ernst von Baeri uurimus eestlaste haigustest, mille ta kirjutas doktoritööna. Uurimus ilmus Tartu Ülikooli toimetistes 1814. aastal ladina keeles ja faksiimiletrükina 1938. aastal Stuttgardis. Aastal 1975 ilmus eestikeelne tõlge Folia Baeriana esimeses köites ning aastal 1976 uuestitrükk Loomingu Raamatukogus nr 33 977 Ülo Torpatsi tõlkes ning Harald Habermani eessõna ja Viktor Kalnini järelsõnaga. Autor peab eestlastele omaste endeemiliste haiguste peamisteks põhjusteks viletsat elu, harimatust ja laiskust.

                                               

Haiglavõrgu arengukava

Haiglavõrgu arengukava on kehtestatud "Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse" §55 lõike 1 alusel. Selle määrusega on püütud määratleda haiglate tegevuspiirkonnad ja -valdkonnad, mistõttu on haiglad jaotatud tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks regionaalhaiglateks, keskhaiglateks, üldhaiglateks, kohalikeks haiglateks ja erihaiglateks. Määrus on koostatud riikliku rahastamise otstarbekamaks kavandamiseks ja kasutamiseks, tagamaks kvaliteetne arstiabi mistahes Eesti piirkonnas. Eesti Haigekassa sõlmib arengukavas nimetatud haiglatega tervishoiuteenuste ostmise lepingud vähem ...

                                               

Lühhike öppetus

Lühhike öppetus oli esimene eesti keeles ilmunud perioodiline väljaanne. Ilmus aastatel 1766–1767 Põltsamaal Peter Ernst Wilde väljaandel. Lühhikeses öppetuses kirjeldati lihtsaid meditsiinilisi abinõusid, mida ka talupojad võisid kasutada. Esimese vihiku täielik pealkiri oli: Lühhike öppetus mis sees monned head rohhud täeda antakse, ni hästi innimeste kui ka weiste haigusse ning wiggaduste wasto, et se kellel tarwis on, woib moista, kuida temma peab nou otsima ning mis tulleb tähhele panna igga haigusse jures. Selle körwas on weel muud head nouud, öppetussed ning maenitsussed leida, keik ...

                                               

Psühhiaatrilise abi seadus

Eesti psühhiaatrilise abi seadus on seadus, millega reguleeritakse isikule psühhiaatrilise abi andmise korda ja tingimusi, ning seda, millised suhted tekivad seejuures isiku ja tervishoiuasutuse vahel. Seaduses on kirjas ka see, millised kohustused psühhiaatrilise abi korraldamisel on riigil ning millised kohalikul omavalitsusel. Seaduses on välja toodud ka isiku õigused psühhiaatrilise abi saamisel. Seadus koosneb viiest osast. "Üldsätete" osas on välja toodud seaduse reguleerimisala, seaduse tekstis kasutatavate mõistete seletused, isiku õigused psühhiaatrilise abi saamisel ning üldised ...

                                               

Sigade Aafrika katk Eestis

Sigade Aafrika katk diagnoositi septembri alguses Valgamaal Hummulis leitud surnud metsseal ja 7. septembril leiti katku nakatunud surnud metssiga ka Viljandimaal, Tarvastu vallas. 20. novembril leitud katk varem taudistunud alalt Viljandimaal kahel metsseal; 24. novembril leitud katk varem taudistunud alalt Viljandimaal kahel metsseal; 27. novembril – varem taudistunud alalt Viljandimaal ühel kütitud metsseal; 18. september – SAK tuvastatud Ida-Virumaal leitud metsseal. 1. detsembril: diagnoositi sigade Aafrika katk varem taudistunud alalt Ida-Virumaal ühel kütitud metsseal ja Võrumaal An ...

                                               

Tallinn liigub!

"Tallinn liigub!" on Tallinna terviseliikumisprogramm, mille eesmärk on pöörata tähelepanu liikumise vajalikkusele ja suurendada liikumisharrastajate osakaalu, et iga tallinlane liiguks päevas vähemalt 60 minutit. Programmi üritused sobivad igale vanusele ja tasemele. 2016. aastal toimus selle programmi raames 306 üritust.

                                               

Tervis (ajakiri, 1903)

Tervis oli Eesti tervishoiu ajakiri, mis ilmus 1903–1944. Väljaandjad: 1903–1906 Jaan Tõnisson 1930–1931 kirjastusühisus Postimees 1922–1930 Jaan Tõnisson 1932–1940 Eesti Tervishoiu Muuseum 1935–1936 ka Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Liit. 1908–1909, 1911 Jaan Tõnisson 1907–1908 K. Parts 1910–1920 ajakiri ei ilmunud.

                                               

Vähiregister

Eesti Vähiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille pidamise eesmärk on vähijuhtude andmete töötlemine vähi esinemise ja vähihaigete elumuse analüüsiks, tervishoiuteenuse korraldamiseks, vähitõrjemeetmete kavandamiseks ja nende tõhususe hindamiseks, samuti haigestumuse statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks. Registri peamine ülesanne on arvepidamine Eesti rahvastikus diagnoositud pahaloomuliste kasvajate kohta, et statistiliste näitajate abil iseloomustada võimalikult täpselt vähi esinemist rahvastikus. Registri andmetel põhineb Eesti vähiseire – vähih ...

                                               

Akadeemiline Arstiteaduse Selts

Akadeemiline Arstiteaduse Selts oli arstiteadusega tegelevaid inimesi ühendav selts, mis tegutses aastatel 1922–1940 Tartu ülikooli juures. Selts asutati eeskätt selleks, et arstiteaduse üliõpilasi vaimselt arendada ja populariseerida arstlikke teadmisi. Selts asutas F. R. Faehlmanni nimelise abiraha, et toetada kehvemaid arstiteaduse üliõpilasi.

                                               

Arsti ramat nende juhhatamisseks kes tahtwad többed ärraarwada ning parrandada

"Arsti ramat nende juhhatamisseks kes tahtwad többed ärraarwada ning parrandada" oli 1771 ilmunud esimene eestikeelne tervishoiukäsiraamat. Seda raamatut peetakse ka esimeseks eestikeelseks populaarteaduslikuks teoseks. Raamatu pani kokku Peter Ernst Wilde ja eesti keelde töötas selle ümber August Wilhelm Hupel. Raamat trükiti 1771 Põltsamaal. Raamatut võib pidada ka Hupeli varasema teose "Lühhike öppetus" jätkuks või "Lühhikese öppetuse" teatud osade kogumikuks.

                                               

Eesti Lasteuuringute Võrgustik

Eesti Lasteuuringute Võrgustik on uurijate võrgustik, kes tegelevad lastel kasutatavate ravimite, nende mõju ja annustamise uurimisega. Võrgustikku kuuluvad pediaatrid, lasteõed, proviisorid, keemikud ja matemaatikud. Eesmärk on teha kliinilisi uuringuid lastel, järgides eetika printsiipe ja head kliinilist tava, ning suhelda rahvusvaheliste võrgustikega.

                                               

Eesti Perinatoloogia Sõnumid

Eesti Perinatoloogia Sõnumid oli Eesti Perinatoloogia Seltsi häälekandja, mis ilmus aastatel 1995–1997. Ajakiri ilmus neli korda aastas. Ajakirja peatoimetaja oli Anne Ormisson.

                                               

Eesti Rohuteadlane

Eesti Rohuteadlane on farmaatsiateemaline Eesti ajakiri, mida annab välja Eesti Apteekrite Liit. Ajakirja toimetajad vahelduvad. Ajakiri ilmus 1926–1940. Toimetus asus Tartus 1926–1938 ja Tallinnas 1939–1940. Aastal 1990 jätkas ajakiri ilmumist. Aastast 2014 ilmub ajakiri 4 korda aastas.

                                               

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit on Eesti tervishoiutöötajaid ühendav organisatsioon. Põhikirja järgi on ETK põhieesmärk "oma liikmete tööalaste ning sotsiaalmajanduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tööandjate ja nende ühenduste ees ning töövaidlusorganites". ETK president on Iivi Luik. ETK kanti Äriregistrisse 1997.

                                               

Hippokrates (ajakiri)

Hippokrates oli aastatel 1998–2009 ilmunud Eesti arstiteaduse ajakiri. Ajakirja kirjastas aastatel 1998–2005 Medimpest Kirjastus, 2006–2007 Hippokratese Kirjastus ja 2008–2009 Tervisemeedia Grupp OÜ. Ajakirja andis välja Tiit Siinmaa. Ajakirja peatoimetaja oli Annika Alasoo.

                                               

Jaoskonnaarst

Jaoskonnaarstid olid endisaegsete arstijaoskondade ametlikult kinnitatud arstid. Eesti esimese vabariigi ajal tegutses aastast 1922 Jaoskonnaarstide Selts.

                                               

Laulasmaa Spa

Laulasmaa Spa on spaahotell Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas. Kompleks avati 7. augustil 2003. Kompleksi haldab Baltic Beach Holding OÜ. Kompleksi kuuluvas hotellis on kokku 147 numbrituba.

                                               

Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts on Eesti selts, mis ühendab neuroloogia ja neurokirurgiaga seotud spetsialiste ning huvilisi. Seltsi juhatus tegutseb Tartu ülikooli närvikliinikus. Selts asutati 26. novembril 1922.