ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 329
                                               

Äriplaan

Äriplaan on majanduses äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida teoreetiliselt äriidee toimivust enne selle praktilist teostama asumist. Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja doonororganisatsiooni nõuetes ...

                                               

Ärisaladus

Ärisaladus on teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada selle ettevõtja huve. Ärisaladuseks on näiteks ettevõtja oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave, sealhulgas teave rahavoogude, pangakonto ...

                                               

Ökosotsiaalne turumajandus

Ökosotsiaalse turumajanduse on majandusmudel, mille eesmärgiks on vabaturumajanduse, sotsiaalse õigluse ning loodusressursside kaitse ja jätkusuutliku kasutamise omavaheline sidumine ja kooskõlastatud edendamine. Mudelile pani aluse Rooma Klubi 1 ...

                                               

Ühisrahastus

Ühisrahastus on viimasel kümnendil arenenud uus finantseerimismeetod, mille korral saadakse äri alustamiseks vajaminev alginvesteering suurelt inimhulgalt väikseid summasid kogudes. Ühisrahastus on korraldatud peamiselt internetipõhise platvormi ...

                                               

Ühisturg

Ühisturg on riikidevahelise majandusliku suhtlemise ühtse turu loomise esimene etapp. Ei pruugi tagada mittetariifsete kaubandustõkete vähendamist. Tavaliselt on üles ehitatud vabakaubanduspiirkonnana, kus puuduvad tollitariifid kaupadele ja teen ...

                                               

Ühisvaral põhinev koosloome

Ühisvaral põhinev koosloome on uus sotsiaalne majandusmudel, mis põhineb ülemaailmselt võrgustunud vabatahtlike ühisel panusel ühisesse eesmärki. Selle mudeli tekkimise aluseks on info- ja sidetehnoloogia areng. Mõiste võttis kasutusele USA Harva ...

                                               

Ülevõtmine

Ettevõtte ülevõtmine on ettevõtte ostmine teise ettevõtte poolt. Sõbralik ülevõtmine on ülevõtmine, mille puhul ülevõtja pakkuja informeerib ülevõtusoovist ja tehingutingimustest ülevõetava ettevõtte juhtkonda ning viimane kaalub tehingut aktsion ...

                                               

Aasia ja Aafrika Maade Nõukogude Solidaarsuskomitee

Aasia ja Aafrika Maade Nõukogude Solidaarsuskomitee oli ühiskondlik organisatsioon Nõukogude Liidus. See asutati 1956. Solidaarsuskomitee esindas Nõukogude Liitu 1957. aastal loodud Aafrika ja Aasia Rahvaste Solidaarsuse Organisatsioonis.

                                               

Artell

Artell on lepingu alusel moodustatud tööliste organisatsioon, kus töötatakse ühiselt või kasutatakse ühist tööjõudu. Artelliga sarnaneb külakond, mille liikmeks saadakse mitte lepinguga, vaid sünniga. Esimesed artellid moodustati Venemaal. Eesti ...

                                               

Asumiselts

Asumiselts on mingis geograafilises piirkonnas tegutsev vabaühendus, mille eesmärk on parandada selle piirkonna elukeskkonda. Tallinnas on asumiseltsid koondunud katusorganisatsiooni Tallinna Asumiseltside Liitu. Tartus tegutseb näiteks Karlova S ...

                                               

Avaaz

Avaaz on 2007. aasta jaanuaris määratletud ülemaailmne kodanikuühendus, mille huviorbiidis on kliimamuutused, inimõigused, võitlus korruptsiooni vastu, vaesus ja üleilmsed konfliktid. Organisatsiooni deklareeritud missioon on "sulgeda lünk selle ...

                                               

Cittàslow

Cittàslow on 1999. aasta oktoobris Itaalias algatatud liikumine, mille eesmärgiks on elukvaliteedi parandamine linnades vastustades kiiret elutempot, amerikaniseerumist ja homogeenset maailma. Liikumine on laienenud Saksamaale, Norrasse, Suurbrit ...

                                               

Euroopa Puuhoolduse Nõukogu

Euroopa Puuhoolduse Nõukogu asutati 1992. aastal ja sinna kuulub 22 riiki. Eestit esindab alates 2012. aastast Eesti Arboristide Ühing. Euroopa Puuhoolduse Nõukogu nimetab alates 2007. aastast igal aastal ühe Euroopa linna Euroopa puupealinnaks. ...

                                               

G-77

G-77 on arengumaade majandusprobleeme käsitlev organisatsioon. Ühenduse asutasid 15. juunil 1964 77 Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika riiki. Aastal 2010 on liikmeid 130.

                                               

Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond

Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond on katusorganisatsioon maailma kristlaste kaasamiseks kultuur-poliitilisse liikumisse, mille põhitaotluseks on diplomaatiline tunnustus Iisraeli õigustele Jeruusalemma suhtes. Jeruusalemma Rahvusv ...

                                               

Katusorganisatsioon

Katusorganisatsioon on mittetulundusühing, mille on moodustanud juriidilised isikud selleks, et mingeid ühiseid üldhuvisid edendada jõulisemalt, kui seda saaks teha vaid ühe organisatsiooni kaudu. Eestis tegutsevad katusorganisatsioonid on näitek ...

                                               

Kollektiivse esindamise organisatsioon

Kollektiivse esindamise organisatsioon on mittetulundusühing, mis teostab kollektiivselt autoriõigusi või autoriõigusega kaasnevaid õigusi. Õiguste teostamine peab olema selle juriidilise isiku ainuke või peamine eesmärk ning seda juriidilist isi ...

                                               

Korteriühistu

Korteriühistu on mittetulundusorganisatsioon, mis on loodud eesmärgiga majandada korteriteks jaotatud ehitist ja selle krunti ning esindada korteriühistu liikmete huvisid. Eestis reguleerib korteriühistutega seotut 1995. aastal vastu võetud korte ...

                                               

Kutseühing

Kutseühing on samal kutsealal tegutsevate isikute ühing. Keskajal olid kutseühingud tsunftid ja gildid. Tänapäeval on Eestis kutseühingute tavalisim juriidiline vorm mittetulundusühing.

                                               

Loomeliit

Loomeliit on loovisikute organisatsioon, mis kaitseb nende huvisid. Tänapäeval on loomeliidud Eestis mittetulundusühingud. Loovisikute ja loomeliitude seadus annab loomeliitudele teatud õiguse, mis laienevad ainult mittetulundusühingutele, mis tä ...

                                               

Masinaühistu

Masinaühistu ehk masinatarvitajate ühing on endisaegne ühing, mille eesmärk oli ülal pidada masinaid ja teisi tööriistu ning võimaldada nende kasutamist ühingu liikmetele. Eestis asutati masinaühistuid peamiselt põllumajandusmasinatega seotult. Ü ...

                                               

Mittetulundusühing

Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik mittetulundusühendus, mis on registreeritud vastavalt mittetulundusühingute seadusele ja mille eesmärk või põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Mittetulundusühingu tulu võib kasutada ük ...

                                               

Projektipõhine organisatsioon

Projektipõhine organisatsioon on majandusüksus, kus korraldatakse tööd lähtuvalt käimasolevatest projektidest. Projektipõhises organisatsioonis on projekt peamine ärimehhanism. Projektipõhised organisatsioonid tähtsustavad projekte oma organisats ...

                                               

Rahvusvaheline Ühistute Liit

Rahvusvaheline Ühistute Liit asutati 1895. aastal. Selle liikmeteks on riiklikud ja rahvusvahelised ühistegelised organisatsioonid kõikidelt elualadelt, sh põllumajanduse, töötleva tööstuse, kaubanduse, rahanduse, turismimajanduse, elamumajanduse ...

                                               

To Write Love on Her Arms

To Write Love on Her Arms on mittetulunduslik organisatsioon, mis baseerus algul USA Florida osariigis Orlandos, ning mille eesmärgiks oli juhtida tähelepanu ja panna inimesi mõistma, et enesevigastamine ja depressioon on tõsised probleemid. Orga ...

                                               

Trilateraalne komisjon

Trilateraalne komisjon on 1973. aastal David Rockefelleri initsiatiivil loodud eraorganisatsioon, mille koosseisu kuulub üle 300 eraisiku Euroopast, Põhja-Ameerikast ning Aasiast ja Vaikse ookeani piirkonnast.

                                               

Täisühing

Täisühing on äriühing, mille osanikud tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad ühingu kohustuste eest võrdselt kogu oma varaga. Täisühingu osanik võib olla nii füüsiline isik kui ka juriidiline isik.

                                               

Vennaskond

Vennaskond on ühing või selts, mis koosneb tavaliselt meestest, kuid on ka erandeid. Vennaskonna liikmeid nimetatakse vendadeks, juhul kui nad on meessoost.

                                               

Gaid

Gaid on tüdruk-skaut, kes osaleb ülemaailmses skaudiliikumises. Eestis kuuluvad gaidid Eesti Gaidide Liitu. Eestis nimetatakse 7–9-aastast gaidi sõnaga hellake.

                                               

Skaut

Skaut on poiss või tüdruk enamasti vanuses 11–18, kes osaleb ülemaailmses skaudiliikumises. Eestis kuuluvad skaudid Eesti Skautide Ühingusse. Eestis nimetatakse 7–9-aastast skauti sõnaga hundu.

                                               

Skautide Maailmaorganisatsioon

Skautide Maailmaorganisatsioon on enam kui 28 miljoni liikmega ülemaailmne skautide organisatsioon, mille lõi lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 1920. aastal.

                                               

Alcohol Use Disorders Identification Test

"Alcohol Use Disorders Identification Test" ehk AUDIT-test on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni loodud 10 küsimusest koosnev küsimustik. AUDIT-testi tehakse tervishoiuasutuses ja selle eesmärgiks on inimeste alkoholi liigkasutuse kindlakstegemine ...

                                               

Esmaabi

Esmaabi on vigastatule või haigele õnnetuskohal osutatav vältimatu abi, millega püütakse takistada abivajaja seisundi halvenemist lisaabi saabumiseni. Vigastatud või järsult halvenenud tervisliku seisundiga inimene vajab kohest abi. Esmaabi saab ...

                                               

Hüpertriglütserideemia

Hüpertriglütserideemia tähistab normaalsest kõrgemat triglütseriidide ehk rasvade taset vereringes. Kõrgenenud triglütseriidide tase suurendab kardiovaskulaarsete haiguste riski ning võib põhjustada pankreatiiti, ateroskleroosi ja rasvmaksa. Tüüp ...

                                               

Rasvumus

Rasvumus on rasvkoe ülemäärane rasvasisaldus, mis on tingitud sellest, et toitumisel on saadud rohkem energiat, kui organism vajab. Rasvumuse kriteeriumiks on WHO definitsiooni järgi kehamassiindeks, mis ületab 30 kg/m 2. Rasvumiseks peetakse aga ...

                                               

Talisuplus

Juba Vanas-Roomas harjutati lapsi magama kütmata ruumides, et neid ette valmistada tulevaseks sõjamehe elukutseks. Roomlased kasutasid välibasseine aastaringselt. Samuti kasutasid Vana-Rooma arstid külmas vees kümblemist ravivahendina. Filosoof S ...

                                               

Autoalarm

Autoalarm on sõidukile paigaldatud elektrooniline seade, mis on ette nähtud sõiduki kaitsmiseks. Autoalarmi põhieesmärk on tagada auto kaitse sissetungimise ja ärandamiskatse korral. Sõiduki volitamata puutumise või sinna sissetungi korral hoiata ...

                                               

Elanikele toetuv kaitse

Elanikele toetuv kaitse on Gene Sharpi vägivallatu võitluse kontseptsioon, mille kohaselt sisemise võimuanastamise ja välise sissetungi ärahoidmiseks ja enda kaitsmiseks rakendatakse tavapärase relvastuse asemel ühiskonna enda jõudu. Elanikele to ...

                                               

Elektrooniline kaitse

Elektrooniline kaitse on elavjõu, tehnika ja elektroonika kaitsmine elektroonilise luure ja rünnaku eest. Kaitsemeetmed võivad olla kas aktiivsed või passiivsed.

                                               

Enesekaitse

Enesekaitse on vaimsete ja kehaliste käitumis- ja lähivõitlusvõtete kogum, mille eesmärk on vältida või tõrjuda rünnet enda vastu. Enesekaitse jaguneb tinglikult ennetavaks- ja kontakt-enesekaitseks; verbaalseks, relvata ja relvaga enesekaitseks. ...

                                               

Eriolukord

Eriolukord on loodusõnnetuste ja katastroofide korral ning nakkushaiguste tõkestamiseks riiklikult kehtestatav erikord. Riigikohtu endise esimehe Rait Maruste sõnul on eriolukord üldmõiste, mis võib jaguneda üksikmõisteteks nagu hädaolukord, erak ...

                                               

Katastroofirisk

Globaalne katastroofirisk on võimalus, et tulevikus toimub sündmus, millel on potentsiaal mõjuda hävitavalt inimeste heaolule globaalsel tasandil. Mõned sündmused võivad halvata või hävitada kaasaegse tsivilisatsiooni. Iga sellise sündmuse võimal ...

                                               

Kriisiabi

Kriisiabi ehk kiireloomuline abi ehk hädaabi on kriisis olijale antav abi. Hädaabinumber Eestis on 112.

                                               

Mittesurmavad relvad

Mittesurmavad relvad on relvad, mis tapavad väiksema tõenäosusega elavat sihtmärki võrreldes külm- või tulirelvadega. Nende kasutamise eesmärgiks on peatada sihtmärk võimalikult väikeste pikaajaliste mõjudega. Siinkohal on oluline mõista, et igas ...

                                               

Ohutegur

Ohutegur on igasugune tegur, mis võib põhjustada kahju. Ohutegurid võivad olla seotud inimeste, vara ja tööprotsessidega; need võivad põhjustada õnnetusi, kahjustada tervist või töövahendeid, vähendada tootlikkust jne.

                                               

Ohutustehnika

Ohutustehnika on tehniliste abinõude kogum, mille eesmärk on kaitsta inimorganismi tööprotsessist tulenevate ohtude ja kahjustuste eest.

                                               

Parool

Parool on salaja kokkulepitud sõna või lause, mille järgi tuntakse läbi- või juurdepääsuõigusega isikuid valvatava objekti juures või kontaktisikut salajase ülesande täitmisel või mis on märguandeks kokkulepetud tegevuse alustamiseks.

                                               

Päästetööd

Päästetööd on toiming, tegevus ohuolukorras inimeste päästmiseks ja kaitsmiseks ning õnnetuste ja avariide tagajärgede likvideerimiseks. Päästetöid võib üldiselt jagada maapäästeks, merepäästeks ja eripäästeks. Esimesi teostab eelkõige tuletõrje. ...

                                               

Statsionaarne kiiruskaamera

Statsionaarne kiiruskaamera on seade, millega mõõdetakse liiklusvahendite kiirust ja tuvastatakse lubatud sõidukiiruse ületajaid. Statsionaarne kiirusekaamera paigaldatakse mõõdetava sõidusuuna poolt vaadatuna sõidutee parempoolsele servale. Kiir ...

                                               

Tsiviilkaitse

Tsiviilkaitse ehk kodanikukaitse on süsteem elanikkonna ja vara kaitseks, päästetöödeks eriolukordades ning elanikkonna hoiatamiseks. Tsiviilkaitseehitised on varjendid, juhtimiskeskused, laod jm, millele paljudes riikides kehtivad erinõuded.